Update beleid SV Victoria aangaande Coronavirus

12 March 2020 - Geplaatst door: Patrick Luijkx

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft SV Victoria en haar leden (Tennis, Hockey en Squash) gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. 

Om deze reden is het clubhuis en de faciliteiten van haar leden gesloten tot nader orde. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in.

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Victoria ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en de sportbonden waarbij onze leden zijn aangesloten. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat SV Victoria zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.

Onderstaand treft u de link naar de bonden waarbij onze leden zijn aangesloten en het advies in het te voeren beleid in deze:

 https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie

 https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/

 https://www.squash.nl/news/132729/Coronavirus-SBN-schort-sportieve-activiteiten-tot-en-met-31-maart-2020-op

Eventuele aanvullingen of wijzigingen zullen wij via deze website publiceren.

Namens het SV Bestuur,


Patrick Luijkx

Voorzitter SV VIctoria