Hall of FameEreleden zijn de personen, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en aan de luister van de vereniging hebben bijgedragen en als zodanig door de algemene vergadering op voordracht van het (hoofd)bestuur zijn benoemd.

Leden van verdienste
zijn de personen, die zich voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door de algemene vergadering op voordracht van het (hoofd)bestuur zijn benoemd.

Tevens is het overzicht van de Dorbrak beker (de vrijwilliger van het jaar) en de prestatiebeker (de beste sportprestatie) in  de hal van de ingang terug te vinden.

Wij doen ons uiterste de gegevens up- to-date te houden, mochten uw gegevens niet correct zijn of mist u informatie aarzelt u dan niet contact op te nemen met sv victoria