Bestuur Personeel Statuten

Victoria is de grootste omni-sportvereniging van Rotterdam. Hockey, tennis en squash zijn alle drie verenigingen met een eigen bestuur en de Algemene Leden Vergadering als hoogste besluitvormend orgaan. Er is enerzijds een grote zelfstandigheid van elke sportvereniging, anderzijds is er een flinke financiele en infrastructurele verbondenheid met de andere onderdelen.

De tennishal is eigendom van de Gemeente Rotterdam, ligt op gemeentegrond en wordt geexploiteerd door een stichting met een driehoofdig bestuur.

Tussen tennis binnen (8 banen) en tennis buiten (11 banen; Tennisvereniging Victoria) is veel afstemming.

In 2016 is een Padel initiatief gestart waarbij op een van de tennisbanen 3 Padelbanen zijn gerealiseerd. De exploitatie vindt plaats, onder de eindverantwoordelijkheid van de tennisvereniging, door Pim van Zuilekom. 

Naast deze onderdelen is er nog een facilitair overkoepelend bestuur voor het gehele park. Tussen dit -SV (Sportvereniging Victoria) Bestuur- en de besturen van de 4 sportonderdelen is frequent overleg. De verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de (grote) sporthal ligt bij het SV Bestuur.

 

Voor informatie over de sportonderdelen zie de desbetreffende sites.

 

Over Sportvereniging Victoria:

-       Ruime gratis parkeermogelijkheid

-       Capri hartrevalidatie faciliteit

-       Groot clubgebouw met horecafaciliteiten

-       Diverse vergaderzalen en werkplekken aanwezig

-       Hoog niveau van sportbeoefening

-       Interessante sponsormogelijkheden

-       Grote sporthal (hockey, handbal, badminton, etc.)

-       Veel gekwalificeerde trainers.