Personeel - Bestuur Personeel Statuten

Op ons omvangrijk sportpark is buiten en binnen veel werk te verrichten. Er zijn vijf facilitaire personeelsleden in vaste dienst. Hieronder worden ze kort geportretteerd.

Miranda Hartsuiker

Miranda is Manager SV en sinds 2011 in dienst bij SV Victoria en heeft op woensdag haar part-time dag. Voor het bestuur van de SV is zij het eerste aanspreekpunt. Haar taken liggen vooral op het gebied van management, organisatie, facilitaire projecten, externe afstemming en administratie.

De primaire verantwoordelijkheid is de dagelijkse facilitaire coordinatie binnen Victoria .

Peter Soek


Peter is groundsman/onderhoudsmedewerker en is verantwoordelijk voor de tennisbanen binnen en buiten, zodat deze in goede conditie blijven. Daarnaast verzorgt hij de schoonmaak op de Squash ledenbanen.

Peter zijn part-time dag is vrijdag.

Peter is werkzaam voor Victoria sinds 2004.

Sicar Blagoje

Sicar is onderhoudsmedewerker voor zowel de hockeyvelden als ook de sporthal. Hij verzorgt de schoonmaak in de sporthal en de daarbij behorende kleedruimten.

Sicar zijn part-time middag is woensdag

Sicar is werkzaam voor Victoria sinds 1998.

Gerben Schuurman


Gerben is onze technische onderhoudsmedewerker en verzorgt alle dagelijkse onderhoudsklussen op Victoria, van schilderwerk tot bekabeling. Hij is onderdeel in de vele projecten die onderhanden zijn om het park blijvend in goede staat te houden.

Gerben werkt fulltime.

Gerben is werkzaam voor Victoria sinds 2004.


Josipa Majstorovic


Josipa is onze schoonmaakster, Josipa werkt fulltime vanaf 2016 voor Victoria